Marine toalettrengöring
Kontakta oss På grund av höga energi och bränslekostnader stänger vi webbutiken tills vidare.

Marine toalettrengöring

21,95 kr /st

750 ml

Mr Muscle WC-rent Marine tar bort kalk och rengör både ovan och under vattenlinjen. Den lämnar dessutom en fräsch doft efter sig och är svanenmärkt, vilket betyder att du inte behöver oroa dig över miljöpåverkan.

Varning:
Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Tillverkningsland:
Nederländerna