WC Duck Active Marine 55ml
Kontakta oss På grund av höga energi och bränslekostnader stänger vi webbutiken tills vidare.

WC Duck Active Marine 55ml

25,19 kr /st

55 ml
WC DUCK

Endast för användning i toaletter. Blanda inte med blekmedel eller andra rengöringsmedel.

Skyddsangivelse

– Irriterar huden.
– Orsakar allvarliga ögonskador.
– Innehåller Oktabenzon. Kan orsaka en allergisk reaktion.
– Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
– Förvaras oåtkomligt för barn.

Tllverkningsland
Italien