Wc Duck WC blått luftfräschare 2p
Kontakta oss På grund av höga energi och bränslekostnader stänger vi webbutiken tills vidare.

Wc Duck WC blått luftfräschare 2p

Duck WC Blått fräschar upp, motverkar kalk och ger en frisk doft samtidigt som den färgar vattnet blått.

Skyddsangivelse

– Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
– Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
– Förvaras oåtkomligt för barn.

Tllverkningsland
Italien